www.iContact.org.il
  יתרונות מערכת iContact לניהול בתי ספר, משמעת וציונים  
 
 • פתרון מלא וכולל לבית הספר: שיבוץ מערכת שעות, ניהול בית הספר, אתר בית ספרי, אתרי קבוצות ועוד.
 • עבודה מלאה ומאובטחת ברשת האינטרנט – ללא התקנות תוכנה כלל!
 • עבודה בסנכרון מלא מול מערכת המנב"ס – הגיבוי נשמר בתוך המערכת של משרד החינוך.
 • מערכת הודעות מיידיות לתלמידים בעת צפייה מהבית (בדומה למערכת SchoolZone).
 • מעקב בזמן אמת אחר אירועים בבתי הספר: מורה על קבוצות הלימוד, מחנך על כיתת האם, רכז על שכבה ומנהל על כל ביה"ס.
 • קביעת התראות לטיפול בכל הרמות.
 • אפשרות הזנת ציונים פשוטה וקלה.
 • דוחות וסטטיסטיקה בחתכים שונים.
 • תיעוד שנתי מלא על כל תלמיד.
 • הפקת תעודות מלאה מתוך המערכת - כל נתון הקיים במערכת ניתן לשילוב בתעודה.
 • ניהול שינויי מערכת שעות, כולל שיבוצים חלופיים והודעות.
 • אפשרות חיבור לצפיה ע"י הורי התלמיד ע"מ לבצע מעקב צמוד יותר.
 • מערכת שליחת הודעות SMS למורים, לתלמידים ולהורים.
 
 
כניסה למערכת כניסה מאובטחת  
רקע
מדוע בניו-יורק זה עובד
אודות המערכת
יתרונות המערכת
מי אנחנו
מערך התמיכה וההטמעה
תא הקברניט הרשותי
יצירת קשר
English


Copyright © 2006-2012 iContact Education Systems Ltd. - All rights reserved