www.iContact.org.il
  מערכת iContact - מהירה, פשוטה, ידידותית, עובדת!  
  מערכת iContact תומכת בניהול בית הספר מא' ועד ת': החל בבניית מערכת השעות וניהול השינויים השוטף, דרך מעקב בזמן-אמת אחר נוכחות, משמעת וציונים, עבור בשקיפות מלאה לסגל ההוראה, ההורים והתלמידים, וכלה בהפקת תעודות מקצועיות.

כיצד עובדת מערכת iContact ביומיום:

 • iContact מייצרת באופן אוטומטי, ומראש, דוחות שיעור לכל מורה, בהתאם למערכת השעות שלו.
 • המורים ממלאים את דוחות השיעור: נוכחות, הפרעות, איחורים ופרמטרים נוספים, כפי שנקבע על-ידי בית הספר.
 • מילוי דוחות השיעור אפשרי באמצעות אתר האינטרנט של iContact, או באמצעות אפליקציה מיוחדת לטלפונים סלולריים.
 • הזנת ציונים, הן ציונים שוטפים והן ציונים סופיים, מתבצעת גם היא במערכת iContact, ואין יותר צורך להשתמש במנבסון המסורבל.
 • מחנך הכיתה, רכז השכבה ומנהל ביה"ס מקבלים באופן אוטומטי ובזמן אמת את ריכוז הנתונים בפעילות החינוכית בצורה פשוטה, מהירה וידידותית.
יכולות המערכת:
 • מעקב מלא אחרי נוכחות תלמידים וקיום השיעורים בדמות מפת אירועי משמעת כיתתית.
 • מעקב מלא אחרי אירועי המשמעת. (הפרעות, אחורים, תלבושת, אלימות ופרמטרים נוספים על-פי קביעת ביה"ס)
 • דיווח ציונים שוטפים וסופיים: בחנים, מבחנים עבודות, שיעורי בית וכדומה.
 • הפקת תעודות מלאה, ידידותית ומהירה.
 • ניהול שינויי מערכת שעות, כולל שיבוץ שיעורים חלופיים וממלאי מקום והודעה לתלמידים ולמורים.
 • הזנה ומעקב אחר התאמות לימודיות.
 • מעקב הורים מהבית אחרי תיקו האישי של התלמיד.
 • תקשורת ושליחת דואר אלקטרוני והודעות SMS.
הפקת דוחות סטטיסטיים בחתכים שונים:
 • דוחות תלמיד - צפייה בגיליון האישי של כל תלמיד: משמעת, סטטיסטיקה, מערכת שעות, ציונים ועוד
 • דוחות כיתתיים: דירוג העדרויות תלמידים, דירוג הפרעות, דוח ציונים ועוד
 • דוחות ברמה בית ספרית: סטאטוס קיום שיעורים, אחוז נוכחות תלמידים, סיבות ביטול שיעורים, איתור תלמידים חריגים ועוד
 • גרפים: השוואת נתוני השנה הנוכחית לנתוני שנים קודמות, הממוצע הבית-ספרי, ממוצע אזורי וממוצע ארצי.
 
 
כניסה למערכת כניסה מאובטחת  
רקע
מדוע בניו-יורק זה עובד
אודות המערכת
יתרונות המערכת
מי אנחנו
מערך התמיכה וההטמעה
תא הקברניט הרשותי
יצירת קשר
English


Copyright © 2006-2012 iContact Education Systems Ltd. - All rights reserved